LØFT for ledere (2002)

Løft for Ledere

«LØFT for ledere» viser hvordan du kan anvende LØFT i alt fra teamutvikling, konfliktløsning og strategiutvikling, til medarbeidersamtaler, vanskelige samtaler og organisasjonsutvikling. Boka henvender seg til ledere på alle nivåer, samt fagfolk som arbeider med utvikling av mennesker og organisasjoner. Den egner seg også som pensum på lederutdanninger.

På baksiden av problemene ligger drømmene, verdiene, mulighetene og løsningene. Gjennom å holde fast på historier som inneholder kloke grep, skapes energi og livsglede. Dette gir retning og konkretiserer tiltak, slik at ledere effektivt kan bevege organisasjonen i retning av organisasjonens mål, drømmer og visjoner. På denne måten skaper LØFT vekst ved å framelske menneskers særegne talenter og kloke grep.

 

 

Ledere blir stilt på mange følelsesmessige prøver. De blir utsatt for kritikk og forventes å håndtere medarbeidernes frustrasjoner, løse konflikter og forholde seg til «vanskelige medarbeidere». Ved å ta utgangspunkt i sentrale problemstillinger for alle ledere vises hvordan LØFT kan gi en konstruktiv dialog om veier videre framfor et energitappende fokus på problemer. I stedet for å se etter feil og rette opp dette, leter vi etter det som er riktig og utnytter det. Slik skapes økt oppmerksomhet og energi rundt det som fungerer godt.

 

…Problemene er utgangspunktet, men poenget er å finne det som kjennetegner ønskesituasjonen der problemene er fraværende. Det viktige er å finne ut hva man gjør annerledes og klokt når man får til det man vil.
Boken går også inn på ulike spørsmål og verktøy som kan hjelpe lederen til å holde løsningsfokuset. Nyttige spørsmål kategoriseres som mirakelspøsmål, unntaksspørsmål og skalaspørsmål…
Boken har en rekke gode praktiske eksempler på hvordan metoden er brukt innen de felt som er beskrevet (arbeidsmiljøutvikling, problematiske medarbeidere, konflikter, teamutvikling, medarbeidersamtaler, strategiutvikling og organisasjonsutvikling). Det er en relativt oversiktelig bok der de fleste av kapitlene kan leses uavhengig av hverandre. Hovedmomentene i metoden blir gjentatt gang på gang. Det kan virke unødvendig, men samtidig selvstendiggjør det bokens ulike deler.»
- Karl-Henrik Nygaard, redaktør av Sykpleierlederen

…Vi er stadig på leting etter måter å oppnå vekst og positiv utvikling på. I flommen av ledelseslitteratur opplever jeg LØFT som jordnær, anvendelig og med et grunnsyn på menneskers vekst og utvikling helt i pakt med skolens og barnehagens verdigrunnlag. Som det heter i boka: ”Vi har et moralsk ansvar for å forholde oss til andre mennesker på en måte som kan styrke dem og bidra til vekst og utvikling….»
Selv har jeg hatt stor glede av søkelyset som settes på språkets egenverdi og kraft i en utviklingsprosess.
Boka er enkelt og oversiktlig bygd opp…
Fra enheter i vår kommune som har benyttet LØFT får vi positive tilbakemeldinger. Særlig har det virket frigjørende å slippe å ”grave seg altfor mye ned i hvordan vi har det.” For å forbedre samarbeidet mellom enkeltbarn og voksne har bruk av verktøyet skalaspørsmålet vist seg å gi gode resultater.
-Torill Scharning Lund, leder av Pedagogisk senter, Skien kommune

Gro på NRK radio, EKKO 28.09.2015

Terapeut og Tourfavoritt-mor Gro Johnsrud Langslet forteller om LØFT-teknikken på NRK radio. Intervjuet starter 25 min ut i programmet.