LØFT (1999)

 

LØFT

Kanskje er det på tide å tenke annerledes om problemer, utfordringer og endringsarbeid i organisasjoner? Glem kravet om å forstå problemet. Konsentrer deg heller om det som virker, og beskriv hvordan verden ser ut når problemet ikke skyggelegger hverdagen. Denne boka viser hvordan de løsningsfokuserte prinsippene kan danne grunnlag for organisasjons- og ledelsesutvikling. De løsningsfokuserte tilnærmingene illustreres med eksempler fra organisasjonslivet.

Med boka «LØFT» får vi endelig et praktisk alternativ til tradisjonelt organisasjonsutviklingsarbeid. I boka vises det hvordan de løsningsfokuserte prinsippene kan anvendes i medarbeidersamtaler, for å løse konflikter, gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser eller danne grunnlag for organisasjons- og ledelsesutvikling. De løsningsfokuserte tilnærmingsmåtene illustreres med eksempler fra organisasjonslivet.

 

Enhver som arbeider med å få til endring, utvikling og problemløsning i organisasjoner vil ha glede av boka, som gir en likefram og lett tilgjengelig oversikt over de vesentligste elementene i LØFT

..Det virker overbevisende at metoden har vist seg å fungere i så ulike situasjoner… Det er en tiltalende fremheving at LØFT ikke er en vidunderkur som fungerer bare man følger oppskriften. Det er fint med eksempler som viser til situasjoner hvor LØFT har fungert, og til situasjoner metoden ikke har fungert…. Jeg liker hennes selvkritiske innstilling til LØFT og hennes understreking av at dette ikke er noen vidunderkur. Her skiller boken seg ut fra andre LØFT-bøker, og som leser blir jeg mer åpen og velvillig innstilt.”
-Elisabeth Elvaas, EMBLA, fagtidsskrift for barneverndpedagoger, sosionomer og vernepleiere, nr 7 2002

…Gjennom 7 kapitler beskriver hun den løsningsfokuserte tilnærmingen til organisasjonsutvikling på en så klar og gjennomarbeidet måte at man sitter igjen med et svært så levende bilde av hvordan og på hvilket grunnlag et slikt arbeid gjennomføres. …
For å skape endring er det viktig å skape et ”anerkjennende felt” og et ”aksepterende klima”… For så vidt prinsipper som det er vanskelig å være uenig i, og som lett kan forbindes med festtaler uten rot i virkeligheten. Men her presenteres de på en slik måte og i kontekster som gjør at leseren ikke blir sittende igjen med overfladiskhet i forhold til disse temaene….
Forfatteren gir inntrykk av å opptre med stor tyngde i de ulike konsultasjonssammenhengene. Med det blir likevel klart hvordan det er den samlede ekspertise mellom oppdragsgiver og konsulent som er utslagsgivende for et godt resultat…
Et annet sympatisk trekk ved framstillingen er at den også konkretiserer situasjoner hvor denne tilnærmingen ikke er virkningsfull. …
Bokas aller største fortrinn er etter min mening den svært pedagogiske tilretteleggingen av stoffet, sammen med en mengde gode, konkrete situasjonsbeskrivelser fra en rekke organisatoriske sammenhenger. Det er lett å kjenne seg igjen, og det er lett å henge med i argumentasjonen. Ikke minst er det lett å se nytten av den tenkningen og de grep som gjøres for å bidra til endringsarbeidet…
Selv om man kanskje trenger konsulent eller lederrollen for å kunne gjennomføre problemløsningsprosesser på en så sympatisk måte som boka presenterer, tillater jeg meg et fromt ønske: Måtte man på mange norske arbeidsplasser ta seg tid til å lese og å la seg inspirere!
-Vigdis Wie Torstensen, Nic Waals Institutt, Fokus på familien, 3, 2000

Gro på NRK radio, EKKO 28.09.2015

Terapeut og Tourfavoritt-mor Gro Johnsrud Langslet forteller om LØFT-teknikken på NRK radio. Intervjuet starter 25 min ut i programmet.