CV og oppdragsgivere

gro 

Gro Johnsrud Langslet – Født 1955 i Oslo

Jeg er utdannet psykolog fra Blindern, Oslo, i 1982. Min første jobb var avdelingsleder ved Statens klinikk for narkomane (fra 1983-86). Deretter bar det inn i organisasjonsfeltet.  Jeg jobbet i Asplan Analyse og seinere i Agenda Utvikling og Utredning. I årene 1992-1994 arbeidet jeg som familieterapeut ved Østensjø familiekontor i Oslo. Det var i der jeg lærte med å jobbe etter prinsippene i LØFT. I 2003 startet jeg mitt eget enkeltmannsforetak: LØFT-institituttet. Jeg er også konsertpianist, debuterte i Universitetets Aula 18 år gammel, og har holdt en rekke konserter i inn- og utland.

Se artikkel i «Personal og ledelse«

Høyere utdanning

1982 Embetseksamen i psykologi, sosialklinisk sekvens, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring

2003- Selvstendig konsulent i LØFT instituttet
1995-03 Konsulent i Agenda Utredning & Utvikling AS.
1992-94 Psykolog ved Østensjø familiekontor (halv tid).
1986-94 Konsulent i Asplan Analyse As.
1983-86 Avdelingsleder for Statens klinikk for narkomane, Hov i Land.
1981-82 Praksistjeneste ved familievernkontoret i Christiesgt (Oslo Helseråd).
1979-81 Forskning ved Nevrofysiologisk Institutt, Universitetet i Oslo.
Fra 1983-1986 arbeidet GJL som avdelingsleder med stoffmisbrukere ved Statens Klinikk for Narkomane på Hov i Land. Hun har siden 1986 arbeidet med utvikling av organisasjoner. Fra 1992-1994 var hun i tillegg ansatt som familieterapeut ved Østensjø familiekontor i Oslo.

Publikasjoner

2012  »LØFT på sitt beste» (Gyldendal Akademisk 2012)
2004 ”Gi hverdagen et LØFT” (Gyldendal Norsk Forlag AS 2004)
2002 «LØFT for ledere» (Gyldendal Akademisk 2002)
1999 «LØFT. Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning». (Ad Notam Gyldendal 1999)
1998 «Løsningsfokusert tilnærming til konflikter». (Fokus på familien vol. 26 s. 160-173)
1996 «LØFT av organisasjoner. Løsningsfokusert tilnærming til utvikling og problemløsning». (Fokus på familien vol. 24 84-100, Oslo)
1982 «Two-way active avoidance learning following medial, dorsolateral, or total septal lesions in rats: Effect of intensity of discontinuous shock» (Behavioral & Neural Biology, 1982).

Erfaringer fra organisasjonspsykologi

Lederutvikling
Teamutvikling
Omstillingsprosesser
Arbeidsmiljøutvikling
Konfliktløsning
Veiledning (coaching), både individuelt og i grupper
Undervisning
Foredragsvirksomhet

Fra 1993 begynte hun å anvende løsningsfokusert tilnærming (LØFT) som innfallsvinkel til utviklingsarbeid i organisasjoner. Hun har undervist og foredratt i LØFT for hundrevis av mennesker fra hele Norge (og også en del steder i Skandinavia). Hun har bistått alt fra store statlige organisasjoner, til mindre statlige og kommunale enheter – samt i en del private bedrifter.Nedenfor følger et utvalg av de organisasjoner og bedrifter hun har bistått med utviklings- og endringsarbeid:

Stat

Det Kongelige Norske Slott; Kronprinsparets Stab
Økokrim
Vinmonopolet
Riksrevisjonen
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Møre Bispedømme
Kredittilsynet, Ullevål sykehus, St Olavs hospital, Kirkeverger
Skattedirektoratet (direktorat, fylkesskattekontorer, ligningskontorer, Oslo folkeregister)
Miljøverndepartemementet (direktorat, miljøvernavdelinger)
Forsvarets ressursorganisasjon
Statens Lånekasse for utdanning
København Universitet, direktørgruppa
Norges Røde Kors
Stortinget
Statens Næringsmiddeltilsyn
Konkurransetilsynet
Statistisk Sentralbyrå
Regionsynkehuset i Tromsø
Statens Landbruksforvaltning
Statens Forvaltningstjeneste
Statens Forurensningstilsyn
Redd Barna
Rusmiddeldirektoratet
Sosial- og helsedepartementet
Utledningsdirektoratet
Statsbygg
Industrifondet
NSB Gardermobanen
Helsedirektoratet
Arbeidstilsynet

Kommuner

Stange, Kongsberg, Gjerdrum, Narvik, Bodø, Tromsø, Arendal, Iveland, Oslo, Bærum, Notodden, Gjøvik, Trondheim, Drammen, Narvik, Larvik, Oppdal, Lørenskog, Nannestad, Sandnes, Porsgrunn, Skien, Oppland fylkeskommune, Oslo kommune- Bystyrets sekratariat

Andre enheter

Diverse skoler (alt fra høgskoler, videregående skoler, ungdomsskoler til grunnskoler)
Psykologisk Institutt, Universtitet i Oslo
Diverse barnehager
Oslo Tingrett
Bergen Tingrett
Bergen Byfogdembete
Renholdsetaten, Oslo kommune
Næringsmiddeletaten, Oslo kommune
Universitetsbiblioteket, Oslo kommune
TEKNA
Fellesforbundet
Hedmark Teater
Gaustad Sykehus

Private bedrifter

Onninnen A/S
Sør-Norge Aluminium AS
Bergens Tidende
COOP Norge
SAS
Telenor
Norsk hydro
PGS
Allers Familiejournal
Aftenposten
Freia fabrikker
DYNAL
Ingram Micro
Aschehoug undervisning

Annet - Pianist!

Pianist med konsertvirksomhet i inn- og utland.

 

 

Gro på NRK radio, EKKO 28.09.2015

Terapeut og Tourfavoritt-mor Gro Johnsrud Langslet forteller om LØFT-teknikken på NRK radio. Intervjuet starter 25 min ut i programmet.